Kolokacja Serwerów

Chcesz przenieść swoje serwery w bezpieczne i sprawdzone miejsce? Przekaż opiekę nad swoją infrastrukturą IT profesjonalistom. 

Symetryczny Internet

Zapewnij sprawny przepływ danych w swojej firmie,
dzięki szybkiemu i niezawodnemu dostępowi do Internetu

Łącze dzierżawione

Poznaj rozwiązanie, które pozwoli Ci na połączenie oddziałów firmy znajdujących się w różnych lokalizacjach za pomocą bezpiecznej i niezawodnej sieci światłowodowej lub radiowej. 

Sieć Firmowa MPLS

Poznaj rozwiązanie, które pozwala Ci na połączenie oddziałów firmy znajdujących się w różnych lokalizacjach za pomocą bezpiecznej i niezawodnej sieci światłowodowej i radiowej.

Publiczny adres IP

Uzyskaj stały publiczny adres IP, który jest
jednoznaczną identyfikacją danego urządzenia
w publicznej sieci Internet.

Prywatny APN

Podnieś poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych i zarządzaj dostępem do Internetu terminali mobilnych. Uzyskaj wydzieloną sieć VPN dla mobilnej transmisji danych.